Van landgoedboerderij naar camping en theeschenkerij

landgoed De Oldenhof

Landgoed Oldenhof ligt vlakbij Vollenhove. Daar verbouwden Aafke en Taco Jongman een voormalige boerenhofstede tot een plek om tot rust te komen en te genieten van de omgeving. Dit alles met gevoel voor de historie, cultuurhistorische waarden en monumentale kwaliteit, van het perceel en het landgoed. Met het behoud van de natuur.

Als eigenaren van een aannemersbedrijf had de economische crisis er bij Taco en Aafke er flink ingehakt. In 2015 namen ze de dappere beslissing om een heel andere wending te geven aan hun leven. Zij woonden toen al in Vollenhove en kwamen veel in het gebied rondom het landgoed. Taco kende de beheerder, en hoorde via die weg dat de boerderij op het Landgoed Oldenhof te koop stond.

Hoe het begon
Het begon bij Stichtingsbestuur van het landgoed. Die vond in Taco en Aafke initiatiefnemers die de gewenste vernieuwing konden en wilden aanbrengen op het erf van de voormalige veehouderij. Maar voordat het zover was, kwam er nog heel wat kijken. De monumentale boerderij uit 1788 en bijbehorend bakhuisje, houten kapschuur en omliggende gronden waren een rijksmonument. Daarom was er al vroeg in het proces contact met Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Er mocht dus vrijwel niets worden aangepast. Voor de noodzakelijke bouwkundige maatregelen kwam het goed van pas dat Taco uit de bouwwereld kwam.
Bestemmingsplanwijziging
Er was een bestemmingsplanwijziging nodig: van ‘agrarisch’ naar ‘recreatie en wonen’. Dat vergde tal van onderzoek op het gebied van ecologie, archeologie, bodem, verkeer, en een asbestinventarisatie. Allemaal op kosten van Taco en Aafke. “Bij de aanvang hadden we geen totaalbeeld van wat de kosten voor de procedure zouden zijn. Onze tip naar andere initiatiefnemers zou dan ook zijn om dit al aan de voorkant helder te krijgen”. Op zich was er grote behoefte aan de beoogde verblijfsaccommodatie, en de gemeente Steenwijkerland was dan ook vanaf het begin aangehaakt. Er kwam één vast contactpersoon die het hele proces van A tot Z heeft begeleid.
Gedurende het traject werden ook Natuurmonumenten, omwonenden en andere stakeholders uitgenodigd op het erf om samen met de architecten van B+O Architecten de plannen te presenteren en om mee te denken. Op zowel de uitnodiging als de plannen werd positief gereageerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de bestemmingsplanwijziging. Financieel konden ze het plaatje rondkrijgen door eigen investeringen en een lening bij de Stichting.

Ruimtelijke kwaliteit
Het erf met boerderij en schuren is in zijn oorspronkelijke staat gelaten. Daar mocht door de monumentale status ook niets aan worden aangepast. Wel heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een aantal concessies gedaan in de woning. Zo hebben Aafke en Taco toestemming gekregen om in het eigen woongedeelte een groot raam te plaatsen in het dak voor meer lichtinval. Ze hebben geen gebruik hoeven maken van de Rood-voor-Rood regeling. De zwaar vervallen inpandige koestal mocht worden gesloopt. Inmiddels zijn er plannen om het asbestdak van de kapschuur vóór 2024 te saneren.

Het terras van de theeschenkerij

In 2015 was het zo ver: Taco en Aafke openden hun vernieuwde natuurkampeerterrein. In 2017 volgde een theeschenkerij, en voor 2019 staat een Bed&Breakfast op de planning.

Lessen voor de toekomst
Terugkijkend heeft het in de planvoorbereiding en -uitwerking geholpen dat Taco en Aafke de taal van de aannemerij spreken, en dat zij zelf alle bouwkundige maatregelen konden coördineren. “Daarnaast moet je ook gewoon durven. Als je 100% de controle wilt hebben, werkt het niet. Je neemt een gok en je ziet hoe het loopt. Mensen om je heen enthousiast krijgen is belangrijk. Zo krijg je de gunfactor. Wel vinden we dat de overheid zich wat flexibeler mag opstellen in het traject van de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. We snappen de bescherming die nodig is om het landschap en cultureel erfgoed in stand te houden, maar de papieren tijger waar wij tegen moesten strijden inclusief financiële kosten maakte het nodeloos ingewikkeld”.

"Je moet ook gewoon durven. Als je 100% de controle wilt hebben, werkt het niet." ”
Woonboerderij en erf.

Kwaliteitswinst:
  • Mogelijkheden voor natuurbeleving
  • Terugbrengen van dynamiek op het landgoed
  • Nieuwe recreatieve voorzieningen
  • Behoud en herstel van waardevolle monumenten en authentieke omgeving

Project specificaties

Categorie Landgoederen
Locatie Oppen Swolle 5, Vollenhove (gemeente Steenwijkerland)
Eigenaar Aafke en Taco Jongman
Betrokken partijen Accountant, juridisch adviseur, landschapsadviseur, ecologisch adviseur
Transformjaar 2015 - 2019
Nieuwe functie woning met aangrenzende bed & breakfast, thee- & koffieschenkerij en natuurcamping
Meer informatie http://www.campingdeoldenhof.nl